Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SZATANIEC.PL z 21.01.2015

§ I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego SZATANIEC.PL;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.SZATANIEC.PL, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy SZATANIEC.PL a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz.U. 2014 poz. 827  z późn. zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 8 ; z późn. zm.);

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402 z późn. zm.)

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


Właścicielem sklepu jest:

Anna Szafraniec„Sklep AGD Anna i Tadeusz Szafraniec”

ul. Partyzantów 28

28-100 Busko- Zdrój


REGON: 290183984

NIP: 6550002958

Działalność na podstawie zaświadczeń

 

§ II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem URL szataniec.pl

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

Sklep internetowy, działający pod adresem URL szataniec.pl, prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży odzieży z nadrukami wzorów graficznych będących własnością intelektualną właściciela sklepu, podlegających ochronie Podstawowymi aktami polskiego prawa, regulującymi kwestie dotyczące własności intelektualnej w zakresie prawa własności artystycznej, naukowej i literackiej (prawa autorskiego) w szczególności Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

e) prawa autorskie i znaki towarowe

5. Prowadzona przez nas strona internetowa, jak również jej cała zawartość, w szczególności teksty, fotografie, obrazy, grafika, druki, design tekstyliów, filmy, prezentacje, ilustracje, jak również wszelkiego rodzaju oprogramowanie (Software), a takze wszystkie oznaczenia i/lub wzory przemysłowe sa chronione przeciwko nieuprawnionemu użyciu prawami własności intelektualnej, w szczególności prawami autorskimi, prawami od nazw i obrazów, prawami do znaków towarowych względnie prawami z zarejestrowanych lub niezarejestrowanych wzorów przemysłowych.

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7.  Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu działającego pod adresem URL szataniec.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

9. Zawarcie umowy

a) W ramach sklepu internetowego mogą Państwo wybrać z oferty poszczególne produkty oraz poprzez kliknięcie ikonki „do koszyka” zbierać je w elektronicznym koszyku na zakupy. Wiążące dla Państwa zamówienie dochodzi do skutku dopiero wówczas, kiedy podadzą Państwo wszystkie dane niezbędne do wykonania umowy, potwierdzą przyjęcie do wiadomości niniejszych warunków sprzedaży, oraz klikną na ikonkę „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Do chwili naciśnięcia tej ikonki mogą Państwo w każdej chwili zmienić lub poprawić zamówienie, jak również zmienić dane podane do zamówienia.

b) Minimalna wartość zamówienia wynosi 1 PLN.

c) Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo drogą mailową wygenerowane automatycznie potwierdzenie otrzymania Państwa zamówienia. W potwierdzeniu tym wskazane będą dane Państwa zamówienia, jak również ponownie niniejsze warunki sprzedaży. Jeżeli w ramach składania zamówienia nie wydrukowali Państwo danych dotyczących zamówienia, jak również niniejszych warunków sprzedaży, radzimy Państwu wydrukowanie i zachowanie tego maila w zasobach elektronicznych. Poprzez potwierdzenie otrzymania zamówienia nie dochodzi do zawarcia umowy; potwierdzenie otrzymania zamówienia dokumentuje jedynie fakt, że Państwa zamówienie dotarło do sklepu.

d)  Do zawarcia umowy na podstawie zamówienia dojdzie, o ile zamówienie zostanie przez nas przyjęte, o czym zostaną Państwo powiadomieni w osobnej wiadomości e-mail.

10)  Dostępność oraz czas dostawy towarów

a) W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji Państwa zamówienia, otrzymają Państwo od nas o tym zawiadomienie drogą elektroniczną w mailu na wskazany przez Państwa adres e-mail. Najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy zostaną zwrócone Państwu pieniądze, w sposób w jaki została dokonana płatność.


11. Jedyną akceptowaną przez sklep forma płatności jest przedpłata. O ile zamówiony przez Państwa towar względnie zamówione przez Państwa towary są dostępne, czas dostarczenia towarów na podany przez Państwa adres w normalnym toku czynności będzie wynosił ok. trzech do pięciu dni roboczych (maksymalnie 1 tydzień) od chwili wpłynięcia wymaganej zapłaty powiększonej o koszty wysyłki. Realizacja zamówienia rozpocznie się dopiero po wpłynięciu płatności na nasze konto.

12. Dostawy realizowane są wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich, m.in. UPS. Szczegółowe informacje na temat sposobów dostawy dostępne są w zakładce „Dostawa”.

13) Cena, dostawa, koszty dostawy i metody płatności

a) Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym, każdorazowo zawierają obowiązujący podatek VAT.

b) Do każdej przesyłki dołączony jest paragon fiskalny. W przypadku Kupujących prowadzących działalność gospodarczą, po przekazaniu Sprzedającemu numeru NIP Sprzedający zamiast paragonu fiskalnego dołączy fakturę VAT.

c) Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.lub firmy kurierskiej UPS Polska Sp. z o.o.

d) Wysyłki według Regulaminu realizowane są tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Tytułem kosztów wysyłki pobieramy opłatę za dostarczenie zamówienia w wysokości :

- 12,00 PLN lub 14,50 wybierając Pocztę Polską .

- 25,00 PLN wybierając wysyłkę kurierską UPS

- 0,00 PLN przy odbiorze w sklepie „Sklep AGD Anna i Tadeusz Szafraniec”, ul. Partyzantów 28, Busko- Zdrój

f) Płatność musi nastąpić nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy

g) Przy dokonywaniu zapłaty mogą Państwo korzystać m.in. z następujących form płatności:

- płatność przy użyciu polecenia przelewu na rachunek bankowy sklepu wskazany w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia

- elektroniczne instrumenty płatnicze oferowane przez podmioty trzecie , w szczególności PayPal.

14) Odstąpienie od umowy

a) Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827)Konsument* ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. Konsument w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sprzedającemu przedmiotu zamówienia w stanie niezmienionym. Zwrot przedmiotu zamówienia powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni. Koszt przesyłki ze zwracanym przedmiotem zamówienia ponosi Konsument. Sprzedający dokona zwrotu płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

*Art. 221 Kodeksu cywilnego, stanowi: [Pojęcie konsumenta] Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


b) Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy na podstawie art. 556 oraz art. 5561-5563 Kodeksu Cywilnego
 
„Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl